Shenzhen Stone Paper Enterprise Ltd.
Tel: +86-755-23095223 E-mail:service@stonepapersz.com

Bør noen være bekymret med hensyn til at plastkomponenten er giftig i et deponi?

Som tidligere nevnt, er papiret nedbrytbart, ikke biologisk nedbrytbart. HDPE er ikke naturlig bionedbrytbar siden dens molekylære struktur bryter ned med intensiteten av naturlig UV-lys.

Når HDPE molekylstruktur brytes ned, mister HDPE sin elastisitet og smuldrer seg i stykker som eggeskall under trykk. Derfor er dens effektivitet ødelagt.

Hele nedbrytbarheten av produktet er gyldig i deponier med deponeringsmiljøet som består av avfallets vekt, konstant UV-eksponering og naturlig vekselvirkning med annet avfall og kjemiske reaksjoner som finnes i deponi etc.

Med vår Cradle to Cradle eller regenerativ design sertifisering, som er den biometriske tilnærmingen til utformingen av produkter og system, er det neppe noen bekymring med hensyn til den ikke-giftige HDPE-komponenten i deponi. Vår sertifisering modellerer menneskelig industri på naturens prosesser som ser på materialer som næringsstoffer som sirkulerer i sunne, sikre metaboliser.

RELATERTE BLOGGER