Shenzhen Stone Paper Enterprise Ltd.
Tel: +86-755-23095223 E-mail:service@stonepapersz.com

Blekk ikke lett tørr? Offset Problemer om RPD og RBD Paper?

Nedenfor er anbefalinger som gjelder for både RPD og RBD papir.

Vær: Fuktighet kan påvirke hastigheten der blekk er tørr. Hvor det er regnende dag og fuktighet har en tendens til å være høyere, kan det ta lengre tid før bleken tørker. På den annen side, bør det være en solskinnedag, hvor fuktigheten har en tendens til å være lavere, og for lette utskriftsjobber kreves det bare om lag 30 minutter før du slår over for å skrive ut. På den andre dagen skal det være tung utskriftsjobb 2 ~ 3 timer vil bli påkrevd før du skriver ut på baksiden.

Stacking: Når det er store utskriftsjobber, må du ikke stable papiret for høyt. Vi anbefaler at du holder utskriftsjobber i stabler på omtrent 20 cm i høyden. Høyde kan reduseres og økes basert hvis det er en lys eller tung utskriftsjobb.

Herdemiddel: Ofte blir herdemidler tilsatt i trykkfarger for å redusere offsetproblemer. Ved bruk av herdemidler på steinpapir anbefales det imidlertid ikke å bruke herdemidler når de skrives ut på både RPD og RBD-steinpapir.
RELATERTE BLOGGER